Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах кма — единая рудообразующая система

Чернышов Н.М.

Наведено нові дані щодо структурно-речовинних комплексів палеопротерозою, що вміщують благородні метали, та їх парагенезисів у двох просторово роз’єднаних і різних за складом вмісних залізистих кварцитів і чорних сланців рудних районів Курської магнітної аномалії. Встановлено багатостадійний характер формування благороднометалевого зруденіння, визначено однотипний склад мінеральних фаз у залізистих кварцитах, сланцях і метасоматитах, що свідчить про приналежність їх до одної рудоутворювальної системи, яка тривалий час розвивалася. Наведено узагальнену модель формування благороднометалевої рудоутворювальної системи в умовах різних за генетичною приналежністю джерел речовини.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

78