Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), метод магнітного резонансу (спектрометри ЕПР РЭ-1306 (Росія), PS100X (Білорусь)), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), ЯГР-спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія, термомагнітні дослідження.

Результати та їх новизна: Створено колекції зразків оксидів та гідроксидів з родовищ Криворізького гірничорудного району та  Уралу. Досліджено фазовий склад, магнітні характеристики, хімічний склад зразків зі створених колекцій. Досліджено вплив температури, кислотно-лужних і окислювально-відновних умов та магнітних полів на процеси перетворення кристалічної структури і властивостей гетиту та гематиту на магнетит та маггеміт. Розроблено відносно прості та економічно ефективні нові підходи до перетворення слабомагнітних мінералів (гетит, гематит) у сильномагнітні мінерали (маггеміт, магнетит). Проведено процедури перетворення гетиту та гематиту на магнетит за впливу температури в присутності відновників. Методом дифракції рентгенівських променів показано, що після спецобробки зникають фази гематиту та гетиту та з’являється нова фаза магнетиту. Показано, що намагніченість насичення після спецобробки підвищується, в порівнянні з вихідним зразком, в 10-50 разів. Новизна розробленої методики полягає в тому, що процедура омагнічення не потребує високих температур.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки окислених залізних руд, а також для вирішення екологічних проблем, які пов’язані з утилізацією відвалів та хвостосховищ Кривого Рогу.

 

 

Автори: 

Інші автори: 

Брик О.Б., Юшин О.О., Дудченко Н.О.

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U003586

Роки виконання: 

2012 до 2013