Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита)

Андреєв О.В.

Проведено дослідження рубідій-стронцієвої ізотопної системи в ряду послідовного метасоматичного перетворення гранітів новоукраїнського типу в ураноносні альбітити: граніт – альбітит безрудний – альбітит рудний. Вивчено ізотопні системи валових проб порід, апатиту та плагіоклазу із порід Докучаєвського родовища й апатиту із Новоукраїнських гранітів Капустянського кар’єра. Встановлено тенденцію до зниження значення первинного ізотопного відношення 87Sr/86Sr від незмінених гранітів (0,725) до безрудних альбітитів (0,7121–0,7146) і далі до альбітитів рудних (0,7108–0,7088). При цьому спостерігається зворотня логарифмічна залежність між значеннями первинного відношення 87Sr/86Sr в альбітитах і вмістом у них урану, а також пряма лінійна залежність між вмістом урану в альбітитах і альбітах із них, що свідчить про спільну міграцію урану, натрію і стронцію. Зроблено висновок, що немає генетичного зв’язку між гранітами новоукраїнського типу та флюїдами метасоматизації, що спричинили формування альбітитів, і щодо їх глибинного джерела.

Ключові слова: 

Сторінка: 

99