Гиперстеновые гранитоиды Новоукраинского плутона и Побужья (петрохимия, акцессорные минералы)

Андриенко Е.Н.

На основі вивчення петрохімічних особливостей гіперстенових гранітоїдів Новоукраїнського плутону та Побужжя встановлені основні спільні та відмінні риси в мінеральному та хімічному складі цих порід.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

112