Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині

Шумлянський Л.В., Кузьменкова О.Ф., Цимбал С.М., Мельничук В.Г., Тараско І.В.

Субвулканічні тіла високотитанистих долеритів широко розповсюджені на Волині у потужній товщі теригенних відкладів поліської серії. Відомо понад 10 ділянок розвитку інтрузивних тіл долеритів, кожне з яких — це силоподібне тіло площею до сотень квадратних кілометрів. Більшість тіл належать до внутрішньоформаційних утворень, але в поодиноких випадках зафіксовано залягання інтрузиву між відкладами поліської та волинської серій. Вік цих порід надійно не визначений. Інтрузивні тіла слабодиференційовані. На загал вони складені мезократовими габро-долеритами, що в біляконтактових ділянках тіл переходять у вітрофірові базальти, а в центральних зонах іноді спостерігаються пегматоїдні габро. Головними породоутворювальними мінералами є пла гіоклаз (An67Ab31Or2 — An63Or35Or2), авгіт (En41Fs16Wo43 — En31Fs25Wo44), олівін (Fa37—42), ільменіт та титаномагнетит. Габро-долерити належать до високотитанистих (вміст ТіО2 зазвичай перебільшує 2,5 %) порід. Крім того, вони збагачені на K2O, Р2О5 і Sr. РЗЕ значно фракціоновані у порівнянні з базальтами трапової формації Волині. Крім того, долеритам притаманна незначна позитивна європієва аномалія, на відміну від базальтів, які зазвичай демонструють негативну аномалію. В цілому габро-долерити збагачені на некогерентні елементи. На хондрит-нормованій спайдерграмі мікроелементного складу виразно проявлені негативні піки вмісту торію та стронцію, позитивні піки калію, фосфору та титану; ніобій-танталова аномалія відсутня. Перерахована на 550 млн рр. тому величина εSr варіює від 29 до 34, а εNd — від –0,9 до –2,7 (середнє –2,1 ± 0,4). В цілому за ізотопним складом стронцію та неодиму високотитанисті долерити відповідають високотитанистим базальтам трапової формації Волині. За своїм речовинним складом високотитанисті долерити не мають аналогів серед базальтів. Най ближчими до них є високотитанисті базальти якушівських верств ратнівської світи. Значимою відмінністю високотитанистих базальтів від долеритів є наявність у перших піжоніту, а в других — олівіну. Високотитанисті долерити є більш диференційованими, ніж ефузиви трапової формації Волині. Якщо розглядати ці породи як найбільш пізні фракціонати вихідних розплавів трапової формації, то вони вкладаються в загальний тренд еволюції. Згідно з іншою моделлю, високотитанисті долерити є найпершими продуктами плавлення гранатового лерцоліту.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

72