Геохронология и геодинамика архейских мегаблоков Украинского щита

Щербак Н.П., Артеменко Г.В.

Український щит формувався від еоархею до мезопротерозою у результаті поліциклічних тектоно-магматичних процесів. Архейські породні асоціації утворилися в результаті дії мантійних плюмів. У палеоархейських породах Дністровсько-Бузького і Приазовського мегаблоків виділяють синхронні за часом формування магматичні комплекси (тоналіти, ендербіти) віком 3,65; 3,5 і 3,3 млрд рр., що вказує на їх приналежність до одного протократону, фрагменти якого спостерігаються також в межах Воронезького кристалічного масиву. Мезоархейські (3,2—3,0 млрд рр.) граніт-зеленокам’яні асоціації сформувалися в результаті підйому великого Курсько-Придніпровського плюму. Мезоархейські гранітзеленокам’яні асоціації складають ювенільну кору в Середньопридніпровському мегаблоці, а в Західноприазовському блоці вони формувалися на палеоархейскому фундаменті. Неоархейські утворення (2,8—2,6 млрд рр.) формувалися в платформних умовах. Вікові етапи великих магматичних подій, виявлені в архейських комплексах Українського щи та, можуть бути прийняті як нижні і верхні хроностратиграфічні границі для архейських мегаблоків Євразії.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

7