Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії

Іваницький В.П., Пономаренко О.М., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Редько Я.В., Овсієнко В.В

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії, РФА та магнітометрії досліджено вплив термічної обробки в присутності крохмалю на фазові перетворення і магнітні властивості чотирьох зразків тютюнових руд із Керченського залізорудного басейну. Термічна обробка призводила до перетворення гетиту, який входить до складу ви-хідних зразків руд і має антиферомагнітну структуру, на магнетит з феримагнітною структурою. Для гетиту тютюнових руд характерно входження води до структури і прояв ізоморфізму Fe3+ → Al. Входження діамагнітного Al в структуру гетиту спричиняє зниження внутрішніх магнітних полів (Нвн) на ядрах Fe3+ у структурних підґратках гетиту з різним ступенем упорядкування ізоморфного елементу. Ізоморфна здатність та занижені магнітні характеристики материнської фази (гетиту) в процесі термообробки передаються дочірнім фазам — гематиту і магнетиту. Входження Al до структури магнетиту є причиною зниження не тільки значень Нвн на ядрах заліза в його структурі, але і значень намагніченості насичення (MS ). Оцінено межі зміни вмісту Al у вихідних зразках тютюнових руд (0,046—0,08 мол. %) та в гематиті у складі перетворених зразків (0,086—0,149 мол. %). Показано, що значення MS термооброблених зразків тютюнових руд із деяким вмістом у загальній масі магнетиту було значно нижчим від таких значень для залізистих кварцитів різних типів із Криворіжжя після такої ж термообробки. Аномальність  значень  МS  для  перетворених  тютюнових  руд  пояснено  наявністю  у  структурі  магнетиту  ізоморфних заміщень заліза діамагнітними іонами алюмінію. Результати можуть бути використані для удосконалення методів збагачення тютюнових руд Керченського залізорудного басейну.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

21