Вміст ртуті у ґрунтах навколо Микитівського ртутного комбінату

Панаіт Е.В.

Панаіт Е.В. Вміст ртуті у ґрунтах навколо Микитівського ртутного комбінату. Проаналізовано вміст ртуті та інших хімічних елементів в рудах Микитівського рудного поля, хвостосховищах Микитівського ртутного комбінату та території поблизу комбінату. Розраховано сумарний показник забруднення ґрунтів, що дало можливість віднести їх до помірно небезпечних. Ключові слова: ртуть, ґрунти, забруднення, Микитівський ртутний комбінат.

Panait E.V. The mercury content in the soil near Nikitovskiy mercury plant. It was analyzed the contents of mercury and other chemical elements in ores of Nikitovskiy ore field, tailing pond of Nikitovskiy mercury plant and area near the plant. The total rate of soil contamination was calculated. It made possible to assign this soil to the moderately dangerous.
Key words: mercury, soils, pollution, Nikitovskiy mercury plant.
 
Панаит Э.В. Содержание ртути в почве возле Никитовского ртутного комбината. Проанализировано содержание ртути и других химических элементов в рудах Никитовского рудного поля, хвостохранилищах Никитовского ртутного комбината и территории около комбината. Рассчитан суммарный показатель загрязнения почв, значения которого позволило отнести их к умеренно опасным.
Ключевые слова: ртуть, почвы, загрязнение, Никитовский ртутный комбинат.

 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

40