Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища

Розко А.М., Федоренко Ю.Г.

Лужні каоліни Глуховецького родовища утворились внаслідок малої швидкості вивітрювання калієвих польових шпатів (мікроклін-пертитів) у материнських породах. Вивчення вивітрених зразків мікроклінів із пегматоїдних зон родовища показало, що в кристалах мікрокліну поступово з’являються паралельні борозенки, які на пізніх стадіях вивітрювання розшаровують кристали на окремі пластини, оточені утвореними кристалами каолініту, що не мають певної орієнтації. Рентгенофазовий аналіз не виявив утворення проміжних фаз між мікрокліном і каолінітом під час вивітрювання. У зразках мікрокліну спостерігаються рентгеноаморфні тонкодисперсні утворення, які свідчать про те, що, ймовірно, він містить достатню кількість нескомпенсованих зв’язків, мікродефектів та високодисперсні фази, які підвищують його сорбційні характеристики. У результаті дослідження сорбційної здатності каолінів було встановлено, що коефіцієнти розподілу відносно 90Sr для вивітреного мікрокліну у 2—3 рази перевищують цей показник для каолініту і первинного мікрокліну.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

39