Захист

Захист дисертації

18 жовтня 2016 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Андрейчак Вікторії Олександрівни (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України) на тему: "Соколине та тигрове око із залізистих порід Криворізького басейну: топомінералогія, генезис, гемологія". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Захист дисертації

6 вересня  2016 року о 10 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист прилюдний захист кандидатської дисертації Панаіт Еліни Вікторівни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімія ртуті природного і техногенного походження в об’єктах довкілля". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Захист дисертації

6 вересня  2016 року о 14 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Вишневської Євгенії Олександрівни (КП «Кіровгеологія») на тему: "Петрологія дайкових порід Бобринецького поясу (Інгульський мегаблок Українського щита)". Спеціальність 04.00.08 – петрологія.

Захист дисертації

26 травня 2016 року о 14 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться захист дисертації Вовка Олександра Павловича (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ) на тему: "Кристаломорфологія топазу і берилу камерних пегматитів Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита)". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук (адреса:03680, м.

Захист дисертації

08 вересня  2015 р. о 1000 годині  відбувся захист дисертації директора Українського науково-виробничого центра геохімічних досліджень Клоса Володимира Романовича на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук  «Геохімія об’єктів довкілля міських агломерацій (центральна Україна)» (спец. 04.00.02 – геохімія).

Захист дисертації

24 жовтня 2013 р.  о 1400 год. відбудеться захист дисертації аспіранта відділу регіональної та генетичної мінералогії Бельського Володимира Миколайовича «Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної й ітрієвої мінералізації Приазов’я (за флюїдними включеннями в мінералах)» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

Захист дисертації

24 жовтня о 1000 год. 2013 р. відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу радіогеохронології Костенко Олени Миколаївни «Геохімія та радіогеохронологія гранітоїдів Волинського мегаблока» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія .

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З авторефератом і дисертаційною роботою можна ознайомитися в бібліотеці Інституту, к. 345.

Захист дисертації

5 червня 2013 р. відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу техногенних металів та аналітичної хімії Войтюк Юлії Юріївни «Геохімічні закономірності розподілу важких металів у об’єктах довкілля під впливом підприємств чорної металургії» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія, о 1400 год.

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

Захист дисертації

5 червня 2013 р.  відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу петрології Шнюкової Катерини Євгенівни «Магматизм зони зчленування Західно-Чорноморської западини, Гірського Криму та Скіфської плити» на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.08 – петрологія, о 1000 год.

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З авторефератом і дисертаційною роботою можна ознайомитися в бібліотеці Інституту, к. 345.

Сторінки

Підписатися на RSS - Захист