Лабораторія ізотопної геології

Відповідальна особа:

Степанюк Леонід Михайлович, тел. (044) 424-15-70,stepaniuk@nas.gov.ua

Свідоцтво про атестацію лабораторії чинне до 20.11.2017 р.

  • встановлення часу протікання геологічних процесів і формування гірських порід, мінералів і руд. Дослідження проводяться з використанням уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопних методів.

Датування U-Pb ізотопним методом виконуються за акцесорними уран-вмісними мінералами (циркон, монацит, уранініт, настуран, аланіт, сфен, тощо). Вага наважки, залежно від вмісту урану від декількох мікрограм (уранініт) до декількох міліграм (циркон, аланіт, сфен). За галенітом чи іншим мінералом, що не містить уран, можна встановити модельний вік рудного свинцю. Кристали мінералів, що датуються, відбираються вручну під бінокуляром.

Визначення віку Rb-Sr ізотопним методом проводяться, залежно від задачі, за серією зразків валових проб когенетичних порід, або за мінералами однієї проби. Хімічна підготовка виконується для розтертих в пудру наважок. Первинне відношення 87Sr/86Sr може бути розраховане як перетин осі (87Sr/86Sr) ізохроною, побудованою за серією зразків валових проб когенетичних порід, або за мінералами однієї проби. Це відношення може бути визначене прямим вимірюванням ізотопного складу стронцію в апатиті або плагіоклазі. В останньому випадку вводиться поправка на радіогенну добавку ізотопа 87Sr, за відношенням 87Rb/86Sr.

Дослідження за допомогою Sm-Nd ізотопного методу виконуються за валовими пробами порід. Для одиничних проб можна розрахувати модельний вік за CHUR та DM, а також εNd, за умови, що відомий час формування породи. За серією зразків валових проб когенетичних порід або за мінералами однієї проби можна за нахилом ізохрони визначати вік, а за перетином осі 143Nd/144Nd ізохроною розрахувати εNd. Хімічна підготовка виконується для наважок (порода, мінерал) розтертих в пудру.

Методика

Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР. Методичні рекомендації / Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. – К.: УкрДГРІ, 2008. – 77 с.

 

 

Хімічна чиста (безпилева) кімната.

Відповідальні особи:

Довбуш Тетяна Іллівна; Котвіцька Ірина Миколаївна

Хімічна підготовка геохронологічних проб виконується з використанням іонообмінної хроматографії, за методиками «Методичні рекомендації з уран-свинцевого, рубідій-стронцієвого та самарій-неодимового ізотопного датування геологічних об’єктів при ГРР. Методичні рекомендації» (Довбуш Т.І., Скобелєв В.М., Степанюк Л.М. – К.: УкрДГРІ, 2008. – 77 с.).

Підписатися на RSS - Лабораторія ізотопної геології