Українські Карпати

Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника)

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 134с., 39 табл., 63 рис., 61 джерело

Об’єкт дослідження – рудні та техногенні аномалії в умовах Українських Карпат.

Мета роботи – встановити закономірності розподілу хімічних елементів у природних комплексах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), з’ясувати геохімічні особливості рудних та техногенних аномалій.

Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники

Наведено результати вивчення піропів з крейдового флішу, а також четвертинних алювіальних відкладів басейну верхньої течії р. Дністер. Вони представлені необкатаними і в різній мірі обкатаними уламками більших зерен, на яких збереглися скульптури гіпергенного розчинення. Розмір їх не перевищує 1,2 мм. Колір переважно червоний, оранжево-червоний і оранжевий, є різновиди фіолетово-червоного, лілового і рожевого забарвлення.

Ізотопний склад вуглецю та кисню жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат

У роботі показано результати дослідження ізотопного складу вуглецю та кисню карбонатів із жильної мінералізації в зоні Рахівсько-Тисенського розлому переважно у флішових відкладах крейдового віку південно-східної частини Українських Карпат. Визначено δ13C та δ18О понад 50 проб карбонатів. Результати ізотопних досліджень кальциту, кальцитового оніксу та арагоніту дали змогу більш детально охарактеризувати особливості формування жильної мінералізації, джерело компонентів розчинів і генезис.

 

 

Морфологічна класифікація золота з осадових комплексів Українських Карпат та її пошукове значення

Узагальнено матеріал по золотоносності різновікових осадових комплексів Українських Карпат. Встановлено часовий, просторовий і літофаціальний розподіл золота в осадових комплексах. Виявлено особливості гранулометрії, морфології, внутрішньої будови і хімічного складу мінералу, на базі яких створено його морфологічну класифікацію, що слугує пошуковим критерієм на ендогенне і екзогенне золоте зруденіння та характеризує термодинамічні умови мінералоутворення.

Підписатися на RSS - Українські Карпати