Украинский щит

Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита.

РЕФЕРАТ

Обсяг звіту 58 ст, 6 розділів,  2 рисунків, 3 таблиці, кількість посилань 69.

Розглянуто геохімічну спеціалізацію і рудоносність головних типів кристалічних порід Українського щита: лужні магматичні та метасоматичні породи, диференційовані граніти та їх пегматити, Sc-U альбітити.

Метою проведених досліджень було вивчення найбільш інформативних петрологічних, мінералогічних і геохімічних особливостей потенційно рудоносних порід.

Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 160,  рис. 18,  табл. 5, - додатки,  джерел - 132.

Об’єкт дослідження - Родовища та рудопрояви апатиту, ільменіту та титаномагнетиту в магматичних та осадово-метаморфічних і метасоматичних поордах Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Петрологія, рудоносність і генезис лужних і карбонатитових комплексів Українського і Алданського щитів.

РЕФЕРАТ

Отчет о НИР: 97 с., 7 разделов, 20 рисунков, 14 таблиц, 56 источников.  

Цель проекта: Сопоставление вещественного состава щелочных комплексов Украинского и Алданского щитов и определения критериев их рудоносности

Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень.

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 122, 3 ч., рис. 56, табл. 9, літ. джерел 79.

Об'єкт дослідження – шовні зони Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – виділення і обгрунтування шовних зон Українського щита.

Методи дослідження – структурно-парагенетичний, петрографо-мінералогічний, ізотопного датування акцесорних мінералів.

Сторінки

Підписатися на RSS - Украинский щит