регіональна мінералогія

Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 110 с., 17 рис., 2 табл., 79 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали і мінералоїди у надрах України і на території держави.

Мета роботи – зробити повний облік мінеральних видів та їх різновидів, що трапляються в надрах України, уточнити їх поширення в геологічних комплексах, дати вичерпну характеристику фізичних і хімічних властивостей, зібрати дані щодо генезису і визначити практичну цінність знахідок мінералів.

Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України"

Порівняно з серединою минулого сторіччя регіонально-мінералогічні дослідження в Україні зазнали відчутного спаду. За цей час число відкритих у світі мінералів зросло вдвічі і попри всі прогнози продовжує зростати. Головні причини прогресивного росту кількості видів полягають в удосконаленні аналітичного устаткування, яке дає можливість  вивчати мінерали  все меншого  і меншого розміру,  визначати  вміст окремих REE,  виділяти  види  в залежності  від  заміщення  іншими  атомами  другорядних  структурних позицій  у мінералі.

Підписатися на RSS - регіональна мінералогія