радіаційна мінералогія

Атомистическое компьютерное моделирование свойств смеше-ния твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4

Термодинамічні властивості змішування твердих розчинів циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 і циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4 досліджено в рамках напівкласичного підходу з використанням міжатомних потенціалів. Розрахунки виконано за припущення композиційної невпорядкованості твердих розчинів. У результаті проведених розрахунків визначено ентальпію та ентропію змішування твердих розчинів за різних концентрацій.

Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР: 74 стор., 31 рис., 16 табл.,  68  джерел

Об'єкти дослідження – пошкодження структури циркону, що виникає в результаті авторадіації, і розподіл в цирконі рідкісноземельних елементів.

Підписатися на RSS - радіаційна мінералогія