парагенезис

Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи

РЕФЕРАТ

Том 1.

Звіт про НДР: 172 с., 46 рис., 28 табл. 180 джерел.

Об’єкт дослідження – алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди та інші мантійні мінерали Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел алмазу.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів

Викладено результати вивчення мінеральних асоціацій аподіабазових лужних натрієвих метасоматитів на контакті з апогранітним альбітитом. Встановлено, що мінеральні асоціації апограніту й аподіабазу відповідають актинолітовій фації вертикальної зональності лужних натрієвих метасоматитів.

Підписатися на RSS - парагенезис