об’єкти довкілля

Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника)

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 134с., 39 табл., 63 рис., 61 джерело

Об’єкт дослідження – рудні та техногенні аномалії в умовах Українських Карпат.

Мета роботи – встановити закономірності розподілу хімічних елементів у природних комплексах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), з’ясувати геохімічні особливості рудних та техногенних аномалій.

Важкі метали в об’єктах довкілля Свидовецького масиву Українських Карпат

Розглянуто особливості розподілу хімічних елементів у ґрунтах, грибах та рослинності Свидовецького масиву. Встановлено, що накопичення хімічних елементів у грибах залежить від їх виду та ландшафтно-геохімічних умов. Визначений вміст хімічних елементів в об’єктах довкілля може бути прийнятий за фоновий для Українських Карпат. Одержані дані можуть слугувати основою для встановлення походження аномального вмісту важких металів в об’єктах довкілля під час проведення різноцільового геохімічного картування території досліджень.

Підписатися на RSS - об’єкти довкілля