МІНЕРАЛОГІЯ

Divelopment of mineralogical-geochemical criteria of localization molibdenum-tungsten mineralization in the precambrian complexes of the Ukrainian Schield

Object of researches - ore manifestations of molybdenum and tungsten mineralization in Precambrian complexes of the Ukrainian Shield. The aim of work - implementation of mineralogшсфд -geochemical criteria of localisation ща mineralization molybdenum-tungsten in rocks of the Ukrainian Shield. Methods of researches - ore-meneralogical, petrographic, micro-X-ray, electronic-microscopic, mass-spectomentical and geochemical.

Тектоно-металлогеническая корреляция Украинского и Балтийского щитов в раннем докембрии

Уникальная особенность Украинского щита (УЩ) – его повышенная по сравнению с Балтийским щитом (БЩ), железорудость, что ярко выражено в металлогении Криворожско-Кременчукской провинции. Кроме того, здесь сконцентрированы месторождения урана, золота и графита, а также щелочно-ультраосновные и карбонатитовые интрузии с апатитовой и редкометалльно-редкоземельной минерализацией. На БЩ подобного типа оруденение в аналогичных интрузивных комплексах известно в Кольско-Норвежской провинции, но связано оно с гораздо более молодой (девонской) активизацией.

Речовинні науки про Землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України)

У статті викладено основні наукові напрями речовинних наук про Землю в Національній академії наук України (мінералогічний, петролого-літологічний, ізотопно-геохронологічний, рудологічний, геохімічний), проблеми та шляхи їх розвитку в Україні.

Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3)

Наведено результати структурно-мінералогічних та хімічних досліджень тонкозернистого силікатного ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV3). За валовим хімічним складом і співвідношенням SiO2/MgO ксеноліт належить до вуглистих хондритів. Основною мінералого-хімічною особливістю ксеноліту порівняно з хондритом в цілому, його матрицею та темними літичними включеннями є збіднення на високотемпературні мінерали, метал і сульфіди, а, відповідно, Ca, Ti, Al, S i Ni у валовому хімічному складі.

Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 2. В.І. Вернадський про мінералогію і кристалографію, мінерали, кристали та елементний склад мінералів, воду і гази, геохімію ізотопів, симетрію і дисиметрію, синтез мінералів

Окрім наукових праць, опублікованих за життя геніального вченого і пізніше, В. Вернадський залишив у спадок нащадкам щоденники, бібліографічні записи, офіційні та приватні листи, в яких він торкається різних наукових проблем. У цій статті наведено деякі цитати, що стосуються окремих питань геології та геохімії, мінералогії та кристалографії, організації науки тощо, з листів вченого до дружини Наталії Єгорівни, а також відомих геологів — В.В. Докучаєва, Б.Л. Лічкова, О.Є. Ферсмана, Д.П. Григор’єва та ін.

Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 358 с., 80 рис., 57 табл.,  20 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви рідкісноземельно-уран-торієвої мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита (УЩ). 

Мета роботи – геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію УЩ.

Методи досліджень – рудномінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні, масспектрометричні та геохімічні.

Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

Сторінки

Підписатися на RSS - МІНЕРАЛОГІЯ