метакоматиїти

Геохимическая характеристика и геодинами ческие условия формирования метабазитов и метакоматиитов Кривбасса (Среднеприднепровский мега блок УЩ)

Вивчено  петрогеохімічні  особливості метабазитів  і метакоматиїтів Кривбасу. До  вулканогенних  порід Східно-Ганнівської смуги належать метакоматиїти (перидотитові та базальтові) і толеїтові метабазальти (магнезіальні та високозалізисті). Перидотитові метакоматиїти Східно-Ганнівської смуги подібні до метакоматиїтів КТ формації зеленокам’яних  структур Середньопридніпровського мегаблоку  (сурська  світа),  а  високозалізисті  толеїтові базальти — до архейських базальтів зеленокам’яних поясів типу TH 2.

Підписатися на RSS - метакоматиїти