геохронологія

Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита)

Визначено вік і температуру кристалізації, а також досліджено геохімічні особливості рутилів із алмазоносних кон гломератів і пісковиків палеопротерозойської Білокоровицької западини. Вік цих теригенних відкладів становить 1800–1960 млн рр. За хімічним складом рутили можно розділити на дві генетичні групи: метапелітові та мета ма фітові. За температуроюкристалізації досліджені рутили також діляться на дві групи: 550–610 та 660–760 ºC.

Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід національного науково-природничого музею НАН України

Описано  загальні  характеристики   перших  датованих  зразків порід українського щита,  депонованих  у національному науково-природничому музеї нан україни. Значну частину з них було відібрано видатними геологами України В.І. Лучицьким і М.І. Безбородьком. Наведено склад і місця відбору зразків.

 

 

 

Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 566 с., 3 ч., 225 рис., 24 табл., 349 джерела

Об’єкт дослідження – мегаблоки Українського щита.

РОДОВИЩЕ БАЛКА КОРАБЕЛЬНА (МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХРОНОЛОГІЯ) В ПОБУЗЬКОМУ УРАНОВОРУДНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Рідкісноземельне зруденіння родовища Балка Корабельна сформовано в результаті процесів магнезіально-залізисто-калієвого метасоматозу по пегматитах і вмісних плагіогранітах. З калієвим метасоматозом пов’язано формування уранового зруденіння кремній-калієвої формації. На уранових родовищах цієї формації (Південне, Калинівське, Лозуватське і ряд інших рудопроявів) метасоматичні зміни відбувалися у декілька стадій — мікро - клінізації, біотитизації та окварцювання.

Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)

Розглянуто  особливості  кристаломорфології  та  внутрішньої будови цирконів  з  гранітоїдів Корсунь-Шевченківського  (північна  частина)  та  Шполянського (південна  частина)  масивів  Корсунь-Новомиргородського  плутону. Встановлено  складну  внутрішню  будову у більшості кристалів циркону, а також наявність реліктових ядер. Наведено результати датування циркону класичним уран-свинцевим  ізотопним методом.

Сравнительная геохронология породных ассоциаций и рудных формаций протерозойского эона (2,5—1,6 млрд лет) мегаблоков Украинского щита

В статье представлена сравнительная геохронология породных ассоциаций и рудных формаций Волынского, Ингульского и восточной части Приазовского мегаблоков Украинского щита. Эти блоки принято считать типично протерозойскими, хотя многие исследователи предполагают, что у них архейский фундамент. Остальные мегаблоки — архейские, в которых также проявлены процессы протерозойской активизации, наиболее мощной на Украинском щите, 2,0 ± 0,1 млрд лет назад.

Геохронологія плагіогранітів “шереметівського” комплексу (Волинський мегаблок Українського щита)

За допомогою класичного ізохронного уран-свинцевого методу встановлено час кристалізації цирконів із плагіогранітів шереметівського комплексу, поширених західніше від Коростенського плутону. Вік водянопрозорих призматичних світло- та коричнювато-рожевих кристалів циркону, відібраних із неелектромагнітної фракції (а, отже, й плагіогранітів), становить 2092,2 ± 3,2 млн рр.

Precambrian regional metamorphism and magmatism of Georgia and geodynamics of the Caucasus

У межах Кавказького сегмента Середземноморського колізійного орогенного поясу виділено Великокавказький, Чорноморсько-Центральнозакавказький, Бейбурт-Севанський та Іран-Афганський террейни, які в геологічному минулому були острівними дугами або мікроконтинентами. З точки зору сучасної структури, це акреційні террейни першого порядку, роз ділені достовірними або передбачуваними офіолітовими швами різного віку — релікти великих і малих океанічних басейнів.

Геохронология и геодинамика архейских мегаблоков Украинского щита

Український щит формувався від еоархею до мезопротерозою у результаті поліциклічних тектоно-магматичних процесів. Архейські породні асоціації утворилися в результаті дії мантійних плюмів. У палеоархейських породах Дністровсько-Бузького і Приазовського мегаблоків виділяють синхронні за часом формування магматичні комплекси (тоналіти, ендербіти) віком 3,65; 3,5 і 3,3 млрд рр., що вказує на їх приналежність до одного протократону, фрагменти якого спостерігаються також в межах Воронезького кристалічного масиву.

Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита)

Проведено дослідження рубідій-стронцієвої ізотопної системи в ряду послідовного метасоматичного перетворення гранітів новоукраїнського типу в ураноносні альбітити: граніт – альбітит безрудний – альбітит рудний. Вивчено ізотопні системи валових проб порід, апатиту та плагіоклазу із порід Докучаєвського родовища й апатиту із Новоукраїнських гранітів Капустянського кар’єра. Встановлено тенденцію до зниження значення первинного ізотопного відношення 87Sr/86Sr від незмінених гранітів (0,725) до безрудних альбітитів (0,7121–0,7146) і далі до альбітитів рудних (0,7108–0,7088).

Сторінки

Підписатися на RSS - геохронологія