гематит

Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала

Исследованы закономерности превращения гематита в магнетит при нагревании железной руды в присутствии разного количества крахмала. Термомагнитные исследования были проведены с помощью лабораторной установки, которая позволяет программировать режимы нагревания и охлаждения исследуемой пробы, а также автоматически  регистрировать  намагниченность  образца  в  зависимости  от  его  температуры. Исследованы  процессы восстановления гематита до магнетита с помощью крахмала в диапазоне температуры 400—650 °С.

Локалізація і мінеральний склад покладів багатих гематитових руд Інгулецького родовища Кривбасу

Інгулецьке родовище є сировинною базою Інгулецького гірничозбагачувального комбінату (ІнГЗК), який видобуває і переробляє бідні магнетитові руди. Протягом останніх років у кар’єрі ІнГЗК все частіше фіксуються виходи покладів багатих  гематитових руд, не  вилучених  у процесі раніше  виконаних  гірничодобувних робіт  (так званих втрачених). Сьогодні їх класифікують як розкривні породи та вивозять у відвали. Основними рудоутворювальними мінералами  багатих  гематитових  руд  є  гематит  (58,16 %)  і  кварц  (38,56 %),  вміст  інших мінералів  у складі руд незначний.

Development of new ways of transformation of low magnetic minerals (hematite, goethite) into strong magnetic minerals (magnetite, maghemite) to improve the efficiency of oxidized ferruginous quartzites benefication.

Objects of research - the collection of samples of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions. Research methods and apparatus: magnetometry method (magnetometer with Hall sensor), magnetic resonance method (EPR spectrometer RE- 1306 (Russia ), PS100X (Belarus)) , X-ray diffraction (DRON -4M), NGR spectroscopy , X-ray fluorescence analysis. Collections of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions were created.

Mechanisms of structure and magnetic properties transformation of iron oxides and oxohydroxides as a basis for solution of mineralogical, material science and technological problems.

Collection of samples of iron oxides and hydroxides from iron ore deposits of the Krivoy Rog area, Kerch region and the Ural region are created. The phase composition, magnetic properties, chemical composition of the samples from created collections were determined.

Влияние природы органических реагентов на синтез магнетита

Разработан новый метод синтеза магнетита в процессе органотермальной обработки гематита в присутствии органических реагентов разной природы (бензол, толуол, гексан, этиловый спирт, ацетон, уксусная кислота, амид муравьиной кислоты). Показано, что оптимальная для фазового превращения гематита в магнетит в присутствии бензола температура — 450—500, для ледяной уксусной кислоты — 300—340 ºC, в водосодержащих растворах этилового спирта она составляет 300—340, в растворах ацетона — 340—400 ºC.

Сторінки

Підписатися на RSS - гематит