гематит

Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю

Вивчено процес відновлення  гематиту до магнетиту в  атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні  температури 300—700  °С  та  часу  термообробки  10—60  хв.  створено  експериментальну  установку,  за  допомогою  якої  було здійснено  перетворення  гематиту  на магнетит,  а  також  визначено  оптимальні  режими  роботи  цієї  установки. Вихідний  зразок  представлений  гематитовим  кварцитом  (криворізький  залізорудний  басейн),  складається,  в основному, з гематиту і домішок кварцу.

Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії, РФА та магнітометрії досліджено вплив термічної обробки в присутності крохмалю на фазові перетворення і магнітні властивості чотирьох зразків тютюнових руд із Керченського залізорудного басейну. Термічна обробка призводила до перетворення гетиту, який входить до складу ви-хідних зразків руд і має антиферомагнітну структуру, на магнетит з феримагнітною структурою. Для гетиту тютюнових руд характерно входження води до структури і прояв ізоморфізму Fe3+ → Al.

Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала

Исследованы закономерности превращения гематита в магнетит при нагревании железной руды в присутствии разного количества крахмала. Термомагнитные исследования были проведены с помощью лабораторной установки, которая позволяет программировать режимы нагревания и охлаждения исследуемой пробы, а также автоматически  регистрировать  намагниченность  образца  в  зависимости  от  его  температуры. Исследованы  процессы восстановления гематита до магнетита с помощью крахмала в диапазоне температуры 400—650 °С.

Локалізація і мінеральний склад покладів багатих гематитових руд Інгулецького родовища Кривбасу

Інгулецьке родовище є сировинною базою Інгулецького гірничозбагачувального комбінату (ІнГЗК), який видобуває і переробляє бідні магнетитові руди. Протягом останніх років у кар’єрі ІнГЗК все частіше фіксуються виходи покладів багатих  гематитових руд, не  вилучених  у процесі раніше  виконаних  гірничодобувних робіт  (так званих втрачених). Сьогодні їх класифікують як розкривні породи та вивозять у відвали. Основними рудоутворювальними мінералами  багатих  гематитових  руд  є  гематит  (58,16 %)  і  кварц  (38,56 %),  вміст  інших мінералів  у складі руд незначний.

Development of new ways of transformation of low magnetic minerals (hematite, goethite) into strong magnetic minerals (magnetite, maghemite) to improve the efficiency of oxidized ferruginous quartzites benefication.

Objects of research - the collection of samples of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions. Research methods and apparatus: magnetometry method (magnetometer with Hall sensor), magnetic resonance method (EPR spectrometer RE- 1306 (Russia ), PS100X (Belarus)) , X-ray diffraction (DRON -4M), NGR spectroscopy , X-ray fluorescence analysis. Collections of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions were created.

Сторінки

Підписатися на RSS - гематит