ВАЖКІ МЕТАЛИ

Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя

Викладено  результати  аналізування  даних  натурних  спостережень  за  розподілом  атмосферного  аерозолю  в межах міста  Запоріжжя.

Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва

реферат

 

Звіт про НДР: 174 с., 5 розділів, 31 таблиця, 34 рисунки, 101 посилання.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, підземні і поверхневі води, донні відклади водойм Києва.

Ціль роботи – дослідити закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах довкілля навколишнього середовища Київської міської агломерації.

Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій

За допомогою методу постадійних екстракцій досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах міських агломерацій — м. Київ, м. Маріуполь (Донецька обл.) та м. Шостка (Сумська обл.). За валовими концентраціями у ґрунтах визначено геохімічні асоціації важких металів, характерних для цих міських агломерацій. Визначено ступінь рухомості, коефіцієнти концентрації та характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів, а також показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій.

 

Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония

Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти).

Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см.

Форми знаходження важких металів у ґрунтах зон екологічного ризику м. Київ

Досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах м. Київ. Виявлено, що найбільша частка металів концентрується в органічній формі (34–44 %, в парковій зоні – до 52 %). Простежено збільшення частки органічних форм і зменшення вмісту обмінних у лісопарковій зоні порівняно з ґрунтами зі значним техногенним навантаженням. Досліджено рухомість Cu, Pb, Zn, Ni, яка для техногенних ґрунтів становить 10–18 %, для ґрунтів лісопаркових зон – 6–12 %. Визначено, що найкращі захисні властивості мають ґрунти лісопаркових зон.

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Дніпродзержинського промислового вузла

Проведено дослідження мікроелементного складу верхнього шару ґрунту в зоні впливу хвостосховищ та техногенних об’єктів Дніпродзержинського промислового вузла. Розглянуто геохімічні та санітарно-гігієнічні показники ґрунтів досліджуваних ділянок. Встановлено, що вміст Ni, Cu та Pb у ґрунтах селитебної зони перевищує 2ГДК, а у зоні впливу хвостосховищ – 4ГДК. Підвищений вміст Ce у верхньому шарі “техногенного” ґрунту території узла є предметом більш детальних досліджень.

SUMMARY

 

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ