ВАЖКІ МЕТАЛИ

Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва

реферат

 

Звіт про НДР: 174 с., 5 розділів, 31 таблиця, 34 рисунки, 101 посилання.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, підземні і поверхневі води, донні відклади водойм Києва.

Ціль роботи – дослідити закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах довкілля навколишнього середовища Київської міської агломерації.

Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій

За допомогою методу постадійних екстракцій досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах міських агломерацій — м. Київ, м. Маріуполь (Донецька обл.) та м. Шостка (Сумська обл.). За валовими концентраціями у ґрунтах визначено геохімічні асоціації важких металів, характерних для цих міських агломерацій. Визначено ступінь рухомості, коефіцієнти концентрації та характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів, а також показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій.

 

Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония

Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти).

Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см.

Форми знаходження важких металів у ґрунтах зон екологічного ризику м. Київ

Досліджено форми знаходження важких металів у ґрунтах м. Київ. Виявлено, що найбільша частка металів концентрується в органічній формі (34–44 %, в парковій зоні – до 52 %). Простежено збільшення частки органічних форм і зменшення вмісту обмінних у лісопарковій зоні порівняно з ґрунтами зі значним техногенним навантаженням. Досліджено рухомість Cu, Pb, Zn, Ni, яка для техногенних ґрунтів становить 10–18 %, для ґрунтів лісопаркових зон – 6–12 %. Визначено, що найкращі захисні властивості мають ґрунти лісопаркових зон.

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Дніпродзержинського промислового вузла

Проведено дослідження мікроелементного складу верхнього шару ґрунту в зоні впливу хвостосховищ та техногенних об’єктів Дніпродзержинського промислового вузла. Розглянуто геохімічні та санітарно-гігієнічні показники ґрунтів досліджуваних ділянок. Встановлено, що вміст Ni, Cu та Pb у ґрунтах селитебної зони перевищує 2ГДК, а у зоні впливу хвостосховищ – 4ГДК. Підвищений вміст Ce у верхньому шарі “техногенного” ґрунту території узла є предметом більш детальних досліджень.

SUMMARY

 

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії

Вивчено забруднені ґрунти навколо підприємств кольорової металургії, визначено вміст кадмію та інших важких металів у них, форми знаходження в цих ґрунтах, сировині та відходах виробництва. Встановлено, що в забруднених ґрунтах метали знаходяться переважно в сорбованій на гідроксидах, органічній і фіксованій формах, а також значно підвищується вміст рухомих форм важких металів.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ