камерні пегматити

Оксифлюоцерит­(Се) камерних пегматитів Влині (Ураїнський щит)

Флюоцерит  (тисоніт)  (Сe, La)F3 — мінерал, що рідко трапляється в природі. в Україні флюоцерит виявлено в декількох місцях Українського щита. у камерних пегматитах Волині він спостерігається лише у вигляді включень у кристалах топазу, кварцу й флюориту з камер вільного росту.

Характерні особливості кристаломорфології топазу з різ них мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита .

На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індивідів топазу із заноришів.

Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу

Флюїдні включення у периферійних частинах кристалів берилу з камерних пегматитів Волині були досліджені з використанням комплексу методів термобарометрії у комбінації з локальною інфрачервоною (ІЧ) спектроскопією in situ. Виділено генерації первинних, ранньовторинних та перенаповнених первинних включень, що фіксують різні епізоди завершального етапу становлення пегматитів.

Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)

За результатами дослідження 85 індивідів і зростків багатогранників топазу проведено статистичне опрацювання гоніометричних вимірювань їхніх кристалів із камерних пегматитів Волині. Виявлено кореляцію між розмірами кристала та його морфологією: на великих багатогранниках частота прояву більшості простих форм є вищою. Визначено морфологічно важливі прості форми із врахуванням загальної частоти, комбінаційної стійкості та відносного розвитку граней. Проаналізовано морфологію кристалів із різних мінералого-структурних зон пегматитових тіл.

Subscribe to RSS - камерні пегматити