метеорит

Структурно­мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

Наведено  дані про  історію падіння  та  головні  структурно­мінералогічні особливості метеорита галків  (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо­ та низько­Сa плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних  зерен камаситу  з великою кількістю крупних включень мінералів, численних ознак ударного метаморфізму.

Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму

Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка.

Ниткоподібні кристали шрейберзиту в метеоритах

Наведено результати електронно-мікроскопічного вивчення морфології кристалів шрейберзиту — рабдиту в глибокопротравлених зразках паласиту Омолон, яке вперше проведено для залізо-кам’яних метеоритів.

Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5)

Наведено  результати  структурно-мінералогічного  і  хімічного  дослідження  одного  із  фрагментарних  зразків хондрита Челябінськ  (LL5). За будовою, мінеральним  і хімічним складом зразок діагностується як темний різновид хондрита  і подібний до  інших темних зразків метеорита Челябінськ, вивчених попередниками.

Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1)

Проведено електронно-мікроскопічне, енергодисперсійне та мікрозондове дослідження тонкозернистих оболонок нового вуглецьвмісного ксеноліту РС та хондр у метеориті Кримка. Акреційні оболонки характеризуються типовими для тонкозернистої речовини структурно-мінералогічними та хімічними особливостями, які відрізняють її від основної частини хондрита і свідчать про хімічну неоднорідність пилового середовища протопланетної туманності в області їх утворення. Встановлено: 1.

Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 1. В.І. Вернадський про геологію, метеорити, Землю як космічне тіло, енергію Землі, розсіювання хімічних елементів, біосферу, відмінність між живою і неживою природою

Окрім наукових праць, опублікованих за життя геніального вченого і пізніше, В. Вернадський залишив у спадок нащадкам щоденники, бібліографічні записи, офіційні та приватні листи, в яких він торкається різних наукових проблем. У цій статті наведено деякі цитати, що стосуються окремих питань геології та геохімії, мінералогії та кристалографії, організації науки тощо, з листів вченого до дружини Наталії Єгорівни, а також відомих геологів — В.В. Докучаєва, Б.Л. Лічкова, О.Є. Ферсмана, Д.П. Григор’єва та ін.

 

Subscribe to RSS - метеорит