палеопротерозой.

Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита)

Визначено вік і температуру кристалізації, а також досліджено геохімічні особливості рутилів із алмазоносних кон гломератів і пісковиків палеопротерозойської Білокоровицької западини. Вік цих теригенних відкладів становить 1800–1960 млн рр. За хімічним складом рутили можно розділити на дві генетичні групи: метапелітові та мета ма фітові. За температуроюкристалізації досліджені рутили також діляться на дві групи: 550–610 та 660–760 ºC.

Этапы ранне-протерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского Щита

На Приазовському та Середньопридніпровському мегаблоках Українського щита виділено три етапи палеопротерозойського гранітоїдного магматизму та метаморфізму — 2,2; 2,10—2,04 і 2,0—1,98 млрд рр. Гранітоїди першого етапу (2,2 млрд рр.) Виявлені у великих розломних зонах Приазовського мегаблоку; другого (2,10—2,04 млрд рр.) — поширені на всій його площі. Значно рідше трапляються гранітоїди третього етапу (1,98—2,0 млрд рр.).

Петрология даек субщелочных долеритов коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита

Серед  різноманітних  за  віком  та  геохімічними  особливостями  дайкових  порід  Північно-Західного  району Українського щита чітко виокремлюється група сублужних дайок основного складу, які відносять до ранньопротерозойського  (1815—1740  млн  рр.)  Коростенського  анортозит-рапаківігранітного  комплексу.  Геологічні  співвідношення дайок сублужних долеритів з породами Коростенського плутону, а також геохронологічні дані вказують на те, що їх вкорінення відбувалося неодноразово — близько 1800, 1760 та 1750 млн рр. тому.

Уран­свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (верхнє Побужжя, Український щит)

Геологічний розріз, відслонений долиною р. Згар у районі сіл Городище — Новоселиця та представлений асоціацією  гіперстенових  плагіогнейсів  і  кристалосланців,  вважається  одним  із  стратотипових  розрізів  ендербіто­гнейсової формації  (тиврівської  товщі  дністровсько­бузької  серії палеоархейського  віку). Еоархейські  ізотопні дати (3,65 млрд рр.) Отримано для ендербіто­гнейсів (гіперстенових плагіогнейсів), поширених у районі с. Завалля (середнє побужжя).

Геохимические особенности и генезис палео протерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит)

Приазовський мегаблок —  глибоко перетворений  у палеопротерозої  архейський  кратон. Важливу  роль  у його будові відіграють палеопротерозойські гранітоїди. Найбільш ранні з них представлені плагіогранітоїдами каратюцького комплексу (2,13 ± 0,04 млрд рр.), а пізніші — калієвими гранітоїдами анадольського і салтичанського комплексів  (2,08—2,09 млрд рр.). Виконано  геохімічне дослідження плагіогранітоїдів каратюцького комплексу Центрального Приазов’я.

Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (північно-західна частина Українського щита

У районі с. Леніне серед гнейсів тетерівської серії розповсюджені так звані метаконгломерати, що являють собою заокруглені фрагменти ("гальки" та "валуни") переважно гранітоїдного складу. Щодо генезису цих порід висловлювались різні точки зору — їх описували як метаосадові утворення чи утворення тектонічного походження. Для з’ясування цього питання були проведені ретельні дослідження віку гранітів одного з "валунів", а також ізотопного та геохімічного складу. Порода, якою складено "валун", — це амфібол-біотитовий плагіограніт.

Геохронология и геодинамика палео- протерозоя Украинского щита

Палеопротерозойские (2,5—1,6 млрд лет) супракрустальные породы, кроме палеопротерозойских мегаблоков (Волынский и Ингульский, центральная и восточная части Росинско-Тикичского), составляют значительные выходы в Криворожской (криворожская серия и глееватская свита) структуре. В Волынском мегаблоке они представлены тетеревской серией (2,3—2,08 млрд лет). Вулканогенные образования клесовской серии были сформированы 2,02—1,98 млрд лет назад. Завершает разрез овручская серия, выполняющая одноименную впадину и вмещающая кислые вулканиты возрастом 1,77—1,76 млрд лет.

Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 226 с.,  111 рис.,  40 табл., 175 джерел.

Об'єкт дослідження – палеопротерозойські гранітоїди та метасоматити Українського щита (УЩ).

Мета роботи – вирішення проблем петрохімії й механізму гранітизації палеопротерозойських комплексів, а також віку, природи та палеотектонічного режиму палеопротерозойського лужного метасоматозу й уранового зруденіння УЩ.

Subscribe to RSS - палеопротерозой.