мінеральні включення

Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова")

У 2017 р. У видавництві Springer Geology вийшла в світ книга всесвітньо відомого мінералога  і геохіміка Фелікса Вітольдовича Камінського  «нижня мантія  Землі. Склад  і  будова»  (Felix  V. Kaminsky.  The  Earth’s  Lower Mantle. Composition and Structure. Springer Int. Publ. Ag, 2017, 340 p., doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55684-0). Книгу присвячено вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасної геології — вивченню глибинної будови землі.

Оксифлюоцерит­(Се) камерних пегматитів Влині (Ураїнський щит)

Флюоцерит  (тисоніт)  (Сe, La)F3 — мінерал, що рідко трапляється в природі. в Україні флюоцерит виявлено в декількох місцях Українського щита. у камерних пегматитах Волині він спостерігається лише у вигляді включень у кристалах топазу, кварцу й флюориту з камер вільного росту.

Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я

З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов’я — маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища, їхній хімічний склад і мінеральні включення у них. Розглянуто питання кристалогенезису циркону із указаних порід. За набором простих форм дипірамідальні макрокристали циркону із маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища подібні, проте різко відрізняються за габітусами.

Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна)

У статті обговорюються результати дослідження та питання щодо походження піропів із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна). Встановлено їх ідентичність вивченим раніше піропам з інших пошукових ділянок Побузького регіону. На підставі цього висловлено припущення, що всі вони походять з одних і тих же або подібних, імовірно місцевих, корінних порід.

Обоснование генетического типа минеральных включений в кристаллах эндогенного алмаза

В статье критически рассмотрен вопрос о сингенетичности минеральных включений в кристаллах алмаза из кимберлитов. На основании собственных исследований и обзора публикаций сделан вывод, что сингенетические включения в минералах различаются между собой типом огранки участка свободного роста. Во многих минералах она имеет форму, присущую веществу минерала-включения, а в кристаллах алмаза — алмазную огранку, т. е. минерала-хозяина.

Subscribe to RSS - мінеральні включення