донні відклади

Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя)

Викладено  результати  визначення  екологічних  та  літолого­геохімічних  особливостей формування  складу  донних  відкладів  р. Дніпро  у межах м.  Запоріжжя,  отримані  на  основі  комплексу  польових  робіт  протягом  року. Комплекс охоплював контактні (відбір проб донних відкладів ґрунтовою трубкою) та дистанційні методи досліджень  (проведення  сезонної  гідроакустичної  зйомки  верхнього  осадового шару  дна),  а  також  систему  безперервного  відбору  річкової  зависі  за  допомогою  седиментаційних пасток.

Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония

Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти).

Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территорий промышленных зон

Представлено результати вивчення вмісту ртуті та  інших важких металів у донних відкладах струмка Пляховий (територія колишнього  заводу  "Радикал", м. Київ), водойм на  території  хімічних комбінатів  "Усолляхімпром"  і "Саянськхімпласт" (Іркутська обл., Росія).

Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища

Вивчено розподіл і форми знаходження важких металів у ґрунтах і компонентах навколишнього середовища поблизу комбінатів чорної металургії м. Маріуполь. Встановлено, що багаторічна діяльність комбінатів (МК "Азовсталь" — 78 рр., "ММК ім. Ілліча" — 114 рр.) призвела до забруднення ґрунтів, рослинності, донних відкладів важкими металами. Валовий вміст важких металів у ґрунтах і донних відкладах поблизу підприємств чорної металургії вищий від фонових значень. Вивчено форми знаходження важких металів у забруднених і фонових ґрунтах поблизу МК "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча".

Subscribe to RSS - донні відклади