Лужні метасоматити

К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсько го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису.

Дипірамідальні кристали молібденіту Пержанського рудного району (Яструбецький масив, Волинський мегаблок Українського щита)

Відносно рідкісні дипірамідальні кристали молібденіту знайдені в лужних метасоматитах Яструбецького масиву Пержанського рудного району на Волинському мегаблоці. Така мінералізація виявлена на ділянках флюоритизації біотит-мікроклін-пертитових лужних метасоматитів. Розміри кристалів молібденіту досягають 1—2 см. Прості форми кристалів молібденіту представлені дипірамідами {101-6}, {101-7} і пінакоїдом.

Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я

Лужні метасоматити Східного Приазов’я — унікальні утворення зі своєрідним сталим набором мінералів і цікавими петрологічними особливостями. Приазовська ділянка як регіон з широким розповсюдженням лужних порід є сприятливим місцем для утворення продуктів лужного метасоматозу. В одних випадках лужні метасоматити супроводжують жильні карбонатити (Хлібодарівський кар’єр), в інших асоціюють з кальцитовими та флюо рит-кальцитовими жилами з паризитом (Петрово-Гнутівський рудопрояв, район с. Каплани на р. Кальміус).

Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я

Лужні метасоматити Східного Приазов’я — унікальні утворення зі своєрідним сталим набором мінералів і цікавими петрологічними особливостями. Приазовська ділянка як регіон з широким розповсюдженням лужних порід є сприятливим місцем для утворення продуктів лужного метасоматозу. В одних випадках лужні метасоматити супроводжують жильні карбонатити (Хлібодарівський кар’єр), в інших асоціюють з кальцитовими та флюорит-кальцитовими жилами з паризитом (Петрово-Гнутівський рудопрояв, район с. Каплани на р. Кальміус).

Subscribe to RSS - Лужні метасоматити