Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 21 ілюстрація, 5 таблиць, 55 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція проб високодисперсних залізних руд різного типу .

Мета роботи: створення діючого лабораторного обладнання, що працює на нових принципах, для виробництва високоякісних, конкурентноздатних залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини, яка міститься у складі відходів гірничо-збагачувальних комбінатів, що буде сприяти розширенню мінерально-сировинної бази України.

Методи дослідження та апаратура: метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), термомагнітні дослідження, метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), рентген-флуоресцентна спектроскопія (ARL Optim'X WD).

Результати та їх новизна: Описано основні типи залізних руд Криворізького залізорудного басейну, а також охарактеризовано основні традиційні способи їх збагачення. Створено діюче лабораторне обладнання для виробництва залізорудних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини, а саме, лабораторні установки, що дозволяють здійснювати перетворення слабомагнітних мінералів на сильномагнітний магнетит з наступною сепарацією рудної та нерудної компоненти. Досліджено закономірності фазових перетворень високодисперсних залізних руд в газовому та водному середовищі (під дією НВЧ-випромінювання) та визначено оптимальні режими таких перетворень. Показано, що НВЧ-випромінювання стимулює процеси перетворень слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на сильномагнітний магнетит, при чому намагніченість отриманих зразків суттєво зростає. За допомогою створеного обладнання проведено магнітну сепарацію високодисперсної сировини та показано, що концентрація заліза в концентраті складає більше 69%. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що розділення рудної і нерудної компоненти відбувається за допомогою різнополярних імпульсів магнітного поля, розділених інтервалами часу, за яких поле дорівнює нулю.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки високодисперсної залізорудної сировини.

Автори: 

Інші автори: 

А.М. Калініченко, М.М. Багмут, Н.О. Дудченко

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0118U001689

Роки виконання: 

2018