Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну.

Прилепа Д.М., Євтєхов В.Д.

Гематитові  кварцити  є  продуктом  вивітрювання  первинних метаморфогенних магнетитових  кварцитів,  якими складені залізисті горизонти продуктивної саксаганської світи криворізького басейну. Головною тенденцією гіпергенних змін магнетитових кварцитів є зменшення  їх мінералогічної різноманітності: перехід від первинних полімінеральних асоціацій до бі- (гематит + кварц) або тримінеральних (гематит + кварц + каолініт) асоціацій гематитових кварцитів. Нині  гематитові кварцити вивчають як перспективну сировину для виробництва високоякісного залізорудного концентрату. Один із напрямків досліджень — визначення особливостей неоднорідності покладів гематитових кварцитів, у тому числі пов’язаних із присутністю тіл гематитових маршалітів. У покладах гематитових кварцитів південного залізорудного району кривбасу (скелюватське та валявкинське родовища), які були найбільш детально досліджені авторами статті, кількість гематитових маршалітів досягає 20 % від загальної маси покладів гематитової сировини. Був досліджений матеріал 320 проб гематитових кварцитів, в тому числі незмінених і слабко, середньо, сильно маршалітизованих, а також гематит-кварцової "сипучки", яка є кінцевим продуктом маршалітизації гематитових кварцитів. За результатами хімічних і мінералогічних досліджень, визначення фізичних і технічних характеристик матеріалу вивчених проб, було встановлено головні тренди зміни щільнісних і міцнісних показників гематитових кварцитів у зв’язку з маршалітизацією. З наростанням інтенсивності маршалітизації через винесення заліза відбувається поступове зменшення густини гематитових кварцитів — від 4060,69 кг/м3 для незмінених різновидів; через 4044,54 і 4013,42 кг/м3 для слабко і середньо змінених до 3994,30 і 3979,26 кг/м3 для сильно та дуже сильно маршалітизованих. Зі зміною структури гематитових кварцитів, спостерігається значне зростання їхньої пористості — від 4,40 % для незмінених гематитових кварцитів до 22,18 % для гематит-кварцової "сипучки". Показники об’ємної маси гематитових кварцитів з підвищенням активності маршалітизації зменшуються значно інтенсивніше, ніж показники густини. Причина полягає в тому, що на показники об’ємної маси впливає не тільки загальне зменшення вмісту заліза в складі гематитових кварцитів, але й (більшою  мірою)  зростання  їхньої  пористості.  Збільшення  пористості  викликає  зменшення  міцності  гематитових кварцитів  від  13,86  балів  (за М.М.  Протод’яконовим)  для  незмінених  різновидів  до  2,51  балів  для  гематиткварцової "сипучки". Одержані дані можуть бути використані для подальших мінералогічних, петрохімічних досліджень  маршалітів,  вирішення  практичних  задач  підрахунку  запасів  гематитової  сировини,  визначення  її  якісних показників і розробки оптимальних технологій видобутку бідних гематитових руд; їх усереднення перед надходженням на збагачувальні фабрики та складання технологічних схем виробництва високоякісного гематитового концентрату.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

79