Науковий онук академіка В.І. Вернадського (до 90-річчя від дня народження академіка Е.В. Соботовича)