К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)

Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Стрекозов С.Н., Дубина А.В., Сетая Л.Д.

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсько го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису. Істотно церієвий склад рідкісноземельних елементів, виразна анізотропія ортиту, кристалічний стан бритоліту, а також істотно вуглекислий склад флюїдів найбільш задовільно пояснює гіпотеза про зв’язок Анадольського родовища з лужними породами і, найімовірніше, з лужно-ультраосновним (карбонатитовим) комплексом (чернігівського типу). Походження Анадольського рудопрояву, швидше за все, пов’язане з глибинними мантійними флюїдами лужного характеру, наслідком яких є формування Азовського рідкісноземельного, Мазурівського рідкіснометалево-рідкісноземельного родовищ і всіх рідкіснометалево-рідкісноземельних рудопроявів Східного Приазов’я, а також широке розповсюдження у регіоні фенітизованих порід. Анадольський ортитовий рудопрояв є першим розкритим рудопроявом у серії виявлених зон лужних метасоматитів Східного Приазов’я.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

75