Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит

Михальченко І.І.

У результаті дослідження встановлено такі оцінки кореляції урану і торію рудного покладу Партизанського родовища: на найглибшому горизонті — висока, проміжному — слабка, найближчому до рівня сучасного ерозійного зрізу кристалічного фундаменту — помірна. Однією з ознак, за якою рудні альбітити Партизанського родовища розрізняються на різних гіпсометричних рівнях, є значення оцінки середньої геометричної масової частки торію в їх хімічному складі. Оцінка середньої геометричної масової частки торію рудних альбітитів найглибшого горизонту приблизно в чотири рази більша, ніж оцінка цього параметра рудних альбітитів найближчого до сучасного рівня ерозійного зрізу фундаменту. "Вертикальна" рудна зональність Партизанського родовища ідентифікована за наявністю на глибоких горизонтах торій-уранових руд, а у верхній частині родовища — уранових руд.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

54