2012, том 34, № 2

ЗМІСТ

Мінералогiя
ЛАВРИНЕНКО О.М. Феригідрит у природі . . . . . 3
ПАВЛИШИН В.І., ДЯКІВ В.О., ЦАР Х.М., КИЦМУР І.І. Онтогенічні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття . . . . . 17
ВОЗНЯК Д.К., ХОМЕНКО В.М., ФРАНЦ Г., ВІДЕНБЕК М. Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу . . . . . 26
БРИК А.Б., КАЛИНИЧЕНКО Е.А., КУЛЬЧИЦКАЯ А.А., КАЛИНИЧЕНКО А.М., ПАЩЕНКО Е.А., КАРДАНЕЦ Ю.В. Формы кремнезема и протонсодержащие группировки в опале по данным ЯМР . . . . . 39
Петрологiя
КОСТЕНКО О.М., СТЕПАНЮК Л.М., ДОВБУШ Т.І. Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) . . . . . 49
Геохімiя
ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В. Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах . . . . .64
Корисні копалини
ДУБИНА О.В., КРИВДІК С.Г., САМЧУК А.І., КРАСЮК О.П., АМАШУКЕЛІ Ю.А. Закономірності розподілу RЕЕ, Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-MS ) . . . . . 80
НАУМОВ Г.Б., БЕРКЕЛИЕВ Т.К., МИРОНОВА О.Ф. Метасоматическая природа гидротермальных рудообразующих растворов . . . . . 100
МИСЯК І.М., СКАКУН Л.З., СЕРКІЗ Р.Я. Стадійність гідротермально-метасоматичних перетворень у міденосних базальтах волинської серії . . . . . 112
Історія науки
БЕЛЕВЦЕВ Р.Я. Яков Николаевич Белевцев и проблемы рудообразования (к 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Я.Н. Белевцева). . . . . 118
Дискусії, критика, бібліографія
НАУМКО І.М. Книга "Мінералогія в особах: навчальний посібник": нетрадиційний підхід до викладу історії науки . . . . . 122
Хроніка
Віктору Миколайовичу КВАСНИЦІ — 70 . . . . . 124
Наші автори . . . . . 127

Журнал: 

Nid Title Автори (співробітники) Автори Сторінка
3297 Феригідрит у природі О.М. Лавриненко 3
3298 Онтогенічні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття В.І. Павлишин, В.О. Дяків, Х.М. Цар, І.І. Кицмур 17
3760 Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу Возняк Дмитро Костянтинович, Хоменко Володимир Михайлович Возняк Д.К., Хоменко В.М., Франц Г., Віденбек М. 26
3761 Формы кремнезема и протонсодержащие группировки в опале по данным ЯМР Брик Олександр Борисович, Калініченко Олена Анатоліївна, Кульчецька Ганна Олександрівна, Калініченко Анатолій Михайлович, Пащенко Євген Олександрович Брик А.Б., Калиниченко,. Кульчицкая А.А, Калиниченко А.М., Пащенко Е.А., Карданец Ю.В. 39
3762 Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) Степанюк Леонід Михайлович, Довбуш Тетяна Іллівна Костенко О.М., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І. 49
3764 Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах Шумлянский Леонід Владиславович Шумлянський Л.В. 64
3763 Закономірності розподілу RЕЕ, Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-MS) Кривдік Степан Григорович, Самчук Анатолій Іванович Дубина О.В., Кривдік С.Г., Самчук А.І., Красюк О.П., Амашукелі Ю.А. 80
3304 Метасоматическая природа гидротермальных рудообразующих растворов Г.Б. Наумов, Т.К. Беркелиев, О.Ф. Миронова 100
3305 Стадійність гідротермально-метасоматичних перетворень у міденосних базальтах волинської серії І.М. Мисяк, Л.З. Скакун, Р.Я. Серкіз 112
3306 Яков Николаевич Белевцев и проблемы рудообразования (к 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Я.Н. Белевцева) Р.Я. Белевцев 118

Pages