хондрит

Структурно­мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

Наведено  дані про  історію падіння  та  головні  структурно­мінералогічні особливості метеорита галків  (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо­ та низько­Сa плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних  зерен камаситу  з великою кількістю крупних включень мінералів, численних ознак ударного метаморфізму.

Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму

Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка.

Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини

РЕФЕРАТ

Об’єкти дослідження – метеорити.

Мета роботи – вивчення фізико-хімічних процесів утворення та еволюції мінеральної речовини в доакреційний і в акреційний періоди розвитку протопланетної газо-пилової туманності, в материнських тілах метеоритів, а також в метеоритах на земній поверхні. Методи дослідження – оптично- та електронно-мікроскопічні, енергодисперсійний, рентгеноспектральний, рентгеноструктурний, мессбауерівська спектроскопія.

Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5)

Наведено  результати  структурно-мінералогічного  і  хімічного  дослідження  одного  із  фрагментарних  зразків хондрита Челябінськ  (LL5). За будовою, мінеральним  і хімічним складом зразок діагностується як темний різновид хондрита  і подібний до  інших темних зразків метеорита Челябінськ, вивчених попередниками.

Subscribe to RSS - хондрит