фторапатит

Изоморфные замещения в апатитах из магматических пород Черниговской зоны разломов Приазовского блока Украинского щита по данным ЯМР и ИКС

Проведено  дослідження  фторапатитів  (FAp)  з  сієнітів  (FAps)  та  карбонатитів  з  домішкою  доломіту  (FApcd)  і піроксенів  (FAps) Чернігівської  зони розломів Приазовського блоку Українського щита  за  допомогою методів ядерного магнітного резонансу (ЯМР) 1H, 19F і 31P, інфрачервоної спектроскопії (ІЧС), FApc та FAps — рентгено-флуоресцентного аналізу (Рфа). Виявлено ряд особливостей структури та ізоморфізму F → он досліджених FAp.

Subscribe to RSS - фторапатит