ударний метаморфізм

Структурно­мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

Наведено  дані про  історію падіння  та  головні  структурно­мінералогічні особливості метеорита галків  (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо­ та низько­Сa плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних  зерен камаситу  з великою кількістю крупних включень мінералів, численних ознак ударного метаморфізму.

Циркон и бадделеит в ударно-расплавленных породах Болтышской структуры

У складі ударно-розплавлених порід Бовтиської  імпактної структури циркон є єдиним акцесорним мінералом, що  зберігся  після  ударного  плавлення  гранітоїдних  порід  мішені.  Циркон  у  розплавних  імпактитах  зберігає інформацію про вплив на нього двох найважливіших процесів під час кратероутворення. По-перше, морфологія та будова його зерен свідчать про їх інтенсивну резорбцію високотемпературним ударним розплавом від утворен-ня оплавлених еліпсоїдальних та ізометричних зерен до інтенсивно роз’їдених та скелетних утворень.

Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5)

Наведено  результати  структурно-мінералогічного  і  хімічного  дослідження  одного  із  фрагментарних  зразків хондрита Челябінськ  (LL5). За будовою, мінеральним  і хімічним складом зразок діагностується як темний різновид хондрита  і подібний до  інших темних зразків метеорита Челябінськ, вивчених попередниками.

Subscribe to RSS - ударний метаморфізм