рутил­алмазні зростки

Зростки рутилу з алмазом із кімберлітів трубки "Удачная" (Якутія)

Серед дрібних алмазів із кімберлітової трубки "Удачная" (Якутія) нами виявлені рідкісні унікальні рутил­алмазні утворення у формі зростків і проростань. їхня морфологія вказує на сингенетичний ріст кристалів алмазу і рутилу. Кристали алмазу є слабко забарвленими, морфологія різна (октаедр, перехідна форма {111}—{110}, додекаедроїд) і  недосконала.  рутил  діагностовано  за  допомогою  рентгеноспектрального  мікроаналізу.  Червоні  і  коричнево­червоні кристали рутилу мають ксеноморфну форму, розмір не перевищує 0,3 мм.

Subscribe to RSS - рутил­алмазні  зростки