перспективи виявлення.

Перспективы выявления редкоземельных месторождений "анадольского типа" в Приазовье (Украина)

Анадольське родовище, відоме як новий тип рідкісноземельного родовища Приазов’я, на основі низки характеристичних ознак (головні  і другорядні рудні мінерали, акцесорні мінерали, мінерали навколорудних метасоматичних змін, геохімічні особливості) зіставлене з відомими рідкісноземельними родовищами Приазов’я — Азовським, Мазуровським,  Петрово­Гнутовським,  Новополтавським  (Чернігівським)  і  проявами —  Піщевикським, Павлопольським, Дружба, Чермаликським та ін.

Subscribe to RSS - перспективи виявлення.