наномінералогія

У Національній академії наук України (До 100-Річчя НАН України)

Статтю присвячено  історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення в 1918 р. Української академії наук, найдетальніше  за останні  десять  років. Стисло  висвітлено  роль  академіка В.І.

Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР: 74 стор., 31 рис., 16 табл.,  68  джерел

Об'єкти дослідження – пошкодження структури циркону, що виникає в результаті авторадіації, і розподіл в цирконі рідкісноземельних елементів.

Subscribe to RSS - наномінералогія