мінералогічна кристалографія

У Національній академії наук України (До 100-Річчя НАН України)

Статтю присвячено  історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення в 1918 р. Української академії наук, найдетальніше  за останні  десять  років. Стисло  висвітлено  роль  академіка В.І.

Subscribe to RSS - мінералогічна кристалографія