моніторинг

Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя)

Викладено  результати  визначення  екологічних  та  літолого­геохімічних  особливостей формування  складу  донних  відкладів  р. Дніпро  у межах м.  Запоріжжя,  отримані  на  основі  комплексу  польових  робіт  протягом  року. Комплекс охоплював контактні (відбір проб донних відкладів ґрунтовою трубкою) та дистанційні методи досліджень  (проведення  сезонної  гідроакустичної  зйомки  верхнього  осадового шару  дна),  а  також  систему  безперервного  відбору  річкової  зависі  за  допомогою  седиментаційних пасток.

Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя

Викладено  результати  аналізування  даних  натурних  спостережень  за  розподілом  атмосферного  аерозолю  в межах міста  Запоріжжя.

Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України

З метою проведення моніторингу вмісту групи хімічних елементів у ґрунтах степової ландшафтно-геохімічної зони досліджено сім заповідних ділянок. Сформульовані основні закономірності розподілу важких металів та їх рухомих форм залежно від фізико-хімічних властивостей ґрунтів цих заповідних територій, проведений екологічний моніторинг ґрунтів філіалів трьох заповідників (Українського степового природного, Луганського природного, Чорноморського біосферного). Розроблені методичні засади дослідження розподілу важких металів для визначення екологічного ризику територій.

Subscribe to RSS - моніторинг