метасоматити

Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами

Виділення прогнозних площ зон метасоматитів Українського щита геоелектричними методами

Шеремет Є.М., Ніколаєв І.Ю., Сєтая Л.Д., Агаркова Н.Г.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Laws of localisation singenetic and epigenetic ore gold and platinum metals in Early-Precambrian carbonaceous formations of Krivorozhsky and West-Inguletsky zones of the Ukrainian Shield

Results of systematic studies of special features of distribution of noble metals within key sections of Early Precambrian carbonaceous formations of the Krivyi Rih structure and of West-Inguletsk structure of the Ukrainian Shield are presented in the report. These are sections with numerous geochemical anomalies and ore occurrences of Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag being confined to. In the of Krivoy Rog zone carbonaceous rocks are present at the different levels of the section of the krivorizhskaya series.

Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 186 стор., 36 рис., 39 табл.,  305 джерел.

У звіті репрезентовано результати проведених систематичних досліджень особливостей розподілу благородних металів в опорних розрізах ранньодокембрійських метаморфічних формацій Криворізької та Західно-Інгулецької структур Українського щита, до яких тяжіють багаточисленні геохімічні аномалії та рудопрояви  Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag.

Еволюція мінерального складу навколожильних метасоматитів бобриківського золоторудного родовища

Детально вивчений мінеральний склад вмісних порід та простежено його еволюцію під час рудоутворення на Бобриківському золоторудному родовищі. Рудний процес за інтенсивністю та характером метасоматичних перетворень вмісних порід розділено на метаморфогенний та гідротермальний етапи.

Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів

Викладено результати вивчення мінеральних асоціацій аподіабазових лужних натрієвих метасоматитів на контакті з апогранітним альбітитом. Встановлено, що мінеральні асоціації апограніту й аподіабазу відповідають актинолітовій фації вертикальної зональності лужних натрієвих метасоматитів.

Середньотемпературні кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітного масиву

Вперше отримано комплексні мінералогічні та геохімічні дані про кварц-плагіоклаз-епідотові метасоматити Токівського гранітоїдного масиву Українського щита. На основі аналізу метасоматичної зональності показано, що ці породи утворилися під дією середньотемпературних кислотних розчинів кальцієвої спеціалізації. Визначено морфологічні, геохімічні та вікові відмінності між цирконами токівських гранітів і цирконами досліджених метасоматитів.

Subscribe to RSS - метасоматити