ЗРУДЕНІННЯ

Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 118 с., 58 рис., 1 додаток, 36 джерел.

Об'єкт дослідження – регіональні і локальні прояви метасоматозу Українського щита, перспективні на пошуки ендогеного зруденіння.

Мета роботи:

– на основі побудованих геоелектричних моделей розробка геологічних і геофізичних критеріїв пошуку рудних корисних копалин і здійснення прогнозу зруденіння в зонах метасоматозу;

Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 62 с., 25 рис., 36 джерел.

Об'єкт дослідження – зони проявлення лужного метасоматозу в Східному Приазов’ї та зони проявлення метасоматозу в Кіровоградському мегаблоці як об’єкти для пошуків корисних копалин.

Laws of localisation singenetic and epigenetic ore gold and platinum metals in Early-Precambrian carbonaceous formations of Krivorozhsky and West-Inguletsky zones of the Ukrainian Shield

Results of systematic studies of special features of distribution of noble metals within key sections of Early Precambrian carbonaceous formations of the Krivyi Rih structure and of West-Inguletsk structure of the Ukrainian Shield are presented in the report. These are sections with numerous geochemical anomalies and ore occurrences of Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag being confined to. In the of Krivoy Rog zone carbonaceous rocks are present at the different levels of the section of the krivorizhskaya series.

Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 186 стор., 36 рис., 39 табл.,  305 джерел.

У звіті репрезентовано результати проведених систематичних досліджень особливостей розподілу благородних металів в опорних розрізах ранньодокембрійських метаморфічних формацій Криворізької та Західно-Інгулецької структур Українського щита, до яких тяжіють багаточисленні геохімічні аномалії та рудопрояви  Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag.

Subscribe to RSS - ЗРУДЕНІННЯ