геоелектрична модель

Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами

Виділення прогнозних площ зон метасоматитів Українського щита геоелектричними методами

Шеремет Є.М., Ніколаєв І.Ю., Сєтая Л.Д., Агаркова Н.Г.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Subscribe to RSS - геоелектрична модель