Анадольський ортитовий рудопрояв

К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)

Натепер є певна кількість публікацій щодо мінералогії Анадольського рідкоземельного родовища Анадольсько го рідкісноземельного родовища Східного Приазов’я Українського щита, де відсутня достатньо аргументована точка зору на його генезис. У цій статті викладено нові дані щодо петрологічних і геохімічних особливостей формування цього родовища, що дають змогу запропонувати нову, на наш погляд, гіпотезу стосовно його генезису.

Subscribe to RSS - Анадольський ортитовий рудопрояв